<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
jte: Holy Riders, Sørlandet Norge